Presentasjon

Komposisjon i musikk er et område i musikkfaget som har vært vanskelig, og et fag som tradisjonelt var avhengig både av mye utstyr (ulike instrumenter) og en bred musikkultur ved den enkelte skolen. Og også en aktivitet som mange musikklærere har fryktet fordi det selvsagt krever en viss musikalitet og musikkompetanse. Men nå er det mye enklere. Vi bruker NoteFlight og ALLE elever nå kan få til noe, og også forstå MER, fordi mye er selvinstruerende / selvforklarende, veldig visuelt og med veldig god lydkvalitet.

Her er en kort presentasjon.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar